Thursday
Nov 21
Friday
Nov 22
Saturday
Nov 23
Sunday
Nov 24
Monday
Nov 25
Conditions 113 113 113 113 116
  Sunny Sunny Sunny Sunny Partly cloudy
High 30°C/87°F 32°C/89°F 32°C/89°F 32°C/90°F 30°C/87°F
Low 24°C/74°F 23°C/74°F 19°C/65°F 24°C/76°F 20°C/68°F
Wind SW 5 mph/8 kmh WNW 4 mph/6 kmh SW 4 mph/6 kmh W 4 mph/6 kmh WSW 3 mph/5 kmh
Rain 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm